Proyecto: “FOTOVOLTAICA LEMA 2016/2017”
Descripción:
Instalación solar fotovoltaica de 30,60 kWp ubicada en C/Carballiño, 45 – 36645 Valga (Pontevedra)
Imagen Modelo Placa Inega Proxectos bianual 2017